SirTomasz

17 tekstów – auto­rem jest Sir­To­masz.

Nadzieja? Mo­ja? Umarła. Ale już nap­rawdę. Zaw­sze gdy umierała uda­wało się jej wstać z gro­bu. Swoimi os­try­mi pa­zura­mi roz­dra­pywała wieko trum­ny, następnie roz­garniała na bo­ki gli­niastą ziemię i wyczołgi­wała się już jako [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 3 fiszki • 7 maja 2014, 17:09

Do trzech ra­zy sztu­ka,później może być już tyl­ko dramat. 

myśl
zebrała 58 fiszek • 17 października 2012, 20:18

Kłam­stwo jest bro­nią trudną w obsłudze i często obo­sie­czną,ale jeżeli uda ci się ją opa­nować,to możesz na­ginać rzeczy­wis­tość do swo­jej woli. 

myśl
zebrała 26 fiszek • 1 października 2012, 14:24

Naj­piękniej­sze marze­nia tworzą się w naszych głowach,jed­nak naj­czar­niej­sze koszma­ry tworzy rzeczywistosć. 

myśl
zebrała 21 fiszek • 25 czerwca 2011, 13:19

Wielu ludzi nie rozróżnia by­cia wrażli­wym od by­cia mięczakiem. 

myśl
zebrała 23 fiszki • 22 czerwca 2011, 12:43

Książek nie czy­tają tyl­ko ludzie bez wyobraźni. 

myśl
zebrała 12 fiszek • 13 czerwca 2011, 23:30

-Dlacze­go nie jes­teś szczery?
-Gdy­bym był szcze­ry zniena­widziło by mnie pół swiata. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 12 czerwca 2011, 15:18

Już nie wiem co mam ro­bić aby ziściło się to o czym myślę. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 8 marca 2011, 00:07

Po­wie­działem ci prawdę.To już od ciebie za­leży co zro­bisz z tym faktem. 

myśl
zebrała 14 fiszek • 14 lutego 2011, 09:16

Mówiła o tym cze­go dla niej nie zro­biłem.Za­pom­niała o tym co dla niej zrobiłem. 

myśl
zebrała 29 fiszek • 11 lutego 2011, 17:32

SirTomasz

SirTomasz

Użytkownicy
R S T
Pokaż
Kalendarz
Ulubieni
Aktywność